nácviky

Miesto nácvikov:
Spoločenský dom Prievoz-Cultus
Kaštieľska ul. 30
821 05 Bratislava


Nácviky prebiehajú v dňoch: Pondelok a štvrtok

Skupina Vek detí Čas
1. skupina prípravka deti 4-6 ročné 17:00 - 17:45 hod
2. skupina pokročilí deti 7-10 ročné 17:50 - 18:35 hod
3. skupina súbor deti 11 a viac rokov 18:40 - 19:30 hod

Trávniček prijíma nových členov do svojich radov po celý školský rok!