nácviky

Miesto nácvikov:
Spoločenský dom Prievoz-Cultus
Kaštieľska ul. 30
821 05 Bratislava


Pondelok a štvrtok

Skupina Vek detí Čas
1. skupina prípravka deti 4-6 ročné 16:00 - 16:45 hod
2. skupina prípravka - pokročilí deti 7-9 ročné 16:55 - 17:40 hod
3 a 4. skupina súbor deti 10-16 rokov 17:50 - 19:30 hod

Trávniček prijíma nových členov do svojich radov po celý školský rok!