kontakt

Folklórne združenie Trávniček
Grösslingová 38
811 09 Bratislava

mobil: +421 908 228 128
e-mail: dfstravnicek@gmail.com

IČO: 318 057 36

Banka: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK52 3100 0000 0040 1011 9505