náš tím
Mgr. art. Zdenka Vaňová-Nererová
umelecká vedúca, choreografka
Mgr. art. Mária Šprtová
korepetítorka
Mgr. Denisa Hricová
krojárka

Ľudová hudba CIFRA

Trávniček spolupracuje so známymi odborníkmi v oblasti folklóru ako napr.:

autor kníh a folklorista K. Ondrejka
návrhárka krojov Š. Kišová

autori hudobných spracovaní:

  • I. Dubecký
  • R. Puškár
  • M. Veselský